İnsan Kaynakları Yönetimi

Firmalar, maddi değerler taşıyan mal veya hizmet üretirler. Bu üretimin gerçekleşmesi içinde üretim faktörleri içinde yer alan emek unsurunun olması gerekmektedir. İnsan kaynaklarını yönetiminin asıl konusu adından da anlaşılacağı üzere insandır. Üretilen mal veya hizmetin iktisadi bir değer taşıyabilmesi için insanın ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi gerekmektedir. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılan üretimin olabilmesi için de emekten faydalanmak gerekmektedir. Bu durumda insan unsuru için üretimin hem amacı hem de aracı diyebiliriz.

İnsan kaynakları bir firmada en üst konumdaki kişiden en alt kademede çalışan kalifiye olmayan kişiye kadar herkesi ilgilendiren bir konudur. İnsan kaynakları yönetimi sağlam temeller üzerine oturtulup, işleyişi kontrollü bir şekilde yürütülürse çalışanlar işlerinde daha huzurlu olacaklar ve bu huzur iş tatminini artıracaktır. İş tatmini yüksek olan bir çalışanında performansında artış gözlenmeye başlayacaktır. İşte bu doğrultuda çalışanlarınıza ve siz yöneticilere verilecek olan İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile işleyişinizde hem düzelmeler görülecek hem de iş tatmini artacaktır.

Mesleki yeterlilik eğitimi kapsamında Src Belgesi eğitimleri  ve src kurs ücretleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İş makineleri operatörlük belgelerinden Forklift Ehliyeti almak için yapılması gerekenler nelerdir?

Bir cevap yazın