Etiket: insan kaynakları yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Firmalar, maddi değerler taşıyan mal veya hizmet üretirler. Bu üretimin gerçekleşmesi içinde üretim faktörleri içinde yer alan emek unsurunun olması gerekmektedir. İnsan kaynaklarını yönetiminin asıl konusu adından da anlaşılacağı üzere insandır. Üretilen mal veya hizmetin iktisadi bir değer taşıyabilmesi için insanın ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi gerekmektedir. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılan üretimin olabilmesi için de emekten

Continue reading